RIZIKO-IN – DÍLČÍ ETAPY


Období záchrany:

  • uvědomění si kde se nachází ekonomický zdroj krize – lidé se rozhodují o ukončení / setrvání ve společnosti,
  • činnost má znaky krizovosti,
  • část zaměstnanců trpí katastrofickým syndromem,
  • postižení jsou v tomto období vázáni na rodinu / „kamenné zásoby“ (firmě se podařilo vyjednat nový provozní úvěr – zahájena rekonstrukce / nepřerušení provozu).