Úvod

V návaznosti na první (1) přednášku se budeme ve druhé (2) přednášce zabývat podrobnějšími charakteristikami krizových situací.

Základem přednášky je vysvětlení a/ fenoménu rizika a b/ možných přístupů podnikatelského subjektu k němu.

Druhá (2) přednáška uzavře obecný teoretický úvod k [KRMNG].

Přednáška se zaměřuje na a/ firemní krizového situace a b/ způsoby jejich řešení, kdy příčinou vzniku krizové situace bude člověk a jeho rozhodování o podnikatelsko-ekonomickém směřování firmy.