MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

V případě pivovaru Potštejn je vhodným příkladem guerilla [MARKETINGU] využití vizitky, na které by měly být uvedené základní informace o pivovaru:

  1. jméno majitele,
  2. adresa a
  3. logo

Není vhodné uvádět na vizitkách osobní čísla telefonů majitelů / zaměstnanců, protože zákazníci velmi často nerespektují osobní soukromí a telefonují bez ohledu na hodinu / den.

pivovarclock.cz