MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


MARKETINGový mix / 4P

  • Je souborem [MARKETINGOVÝCH] nástrojů, které jsou používány pro dosažení stanovených [MARKETINGOVÝCH] cílů na vytipovaném trhu (zvýšení tržního podílu / dosažení cílové výše obratu / umístění nového [PRODUKTU] na trhu).

4P [MARKETINGOVÉHO] mixu se rozumí:

  1. [PRODUKT] (product),
  2. Cena (price),
  3. Místo distribuce (place) a
  4. Propagace (promotion)