MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Podnikatelská koncepce

  • Termínem podnikatelská koncepce se rozumí:
  1. komunikace se svým okolím,
  2. zjišťování momentální situace na trhu,
  3. vyhodnocování zjištěné situace a
  4. volba nejvhodnějšího způsobu pro oslovení zákazníků a obchodních partnerů.

Obecně je uznáváno celkem šest (6) podnikatelských koncepcí:

A/ [PRODUKTOVÁ],

B/ Výrobní,

C/ Prodejní,

D/ [MARKETINGOVÁ],

E/ Sociální,

F/ Koncepce guerilla [MARKETINGU].