MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


C/ Prodejní koncepce


Je založena na předpokladu, že zákazník není dostatečně informován[PRODUKTECH] a jejich vztah k podniku je pasivní / odmítavý.


Věnuje velkou pozornost komunikaci a vynakládá značné úsilí v oblasti

  1. reklamy a
  2. propagace

vlastních [PRODUKTŮ].