MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


D/ Marketingová koncepce


Je založena na aktivněefektivně prováděném uspokojování potřeb spotřebitelů prostřednictvím:


  1. Poznávání trhu ([MARKETINGOVÉ] průzkumy),
  2. Uspokojování potřeb (Orientace na potřeby spotřebitele),
  3. Přizpůsobování se trhu (Tvorba přizpůsobených [MARKETINGOVÝCH] programů),
  4. Podněcování trhu (Podpora poptávky po daném [PRODUKTU]),
  5. Ovlivňování trhu (Usměrňování poptávky na trhu).