MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Dále lze hovořit o rozšířeném [MARKETINGOVÉM] mixu – 11P, kterým se rozumí:

  1. Lidský faktor (people) – sklon k chybám a subjektivnosti,
  2. Personál (physical evidence) – vzhled prodejny / uniformy prodavačů,
  3. Programová specifikace (programming) – kombinace služeb a [PRODUKTŮ] tak, aby odpovídaly požadavkům zákazníka,
  4. Procesy (process) – maximální efektivita průběhu všech činností,
  5. Kooperace (partnership) – spolupráce na pracovišti,
  6. Politika (politics) – zákony zakazující reklamu na cigarety a
  7. Veřejné mínění (public opinion) – nemoc šílených krav způsobí pokles nákupů hovězího masa