MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


B/ Výrobní koncepce

Je založená na předpokladu, že spotřebitelé budou preferovat především [PRODUKTY], které budou snadno dostupné / levné je typická pro situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku.

Dodavatelské podniky se poté snaží o co nejhromadnější výrobu / vysokou efektivnost / široké pokrytí trhu.


Příklad

Příkladem může být pivo Hektor 10, světlé výčepní pivovaru Potštejn, který ho produkuje jako svoji nejlevnějšínejdostupnější variantu, protože spoléhá na jeho největší cenovou dostupnostpopulace. Tato forma produkce nemusí vždy respektovat základní poptávkové tendence.

pivovarclock.cz