MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

E/ Sociální koncepce


Současný vývoj směřuje k sociální koncepci [MARKETINGU], která vychází z požadavku, aby činnost výrobců / prodejců vedla:

  1. nejen k dokonalému uspokojování potřeb zákazníků, ale aby
  2. neměla nepříznivý vliv na kvalitu životního prostředí a na fungování lidské společnosti

Aby bylo možné dosáhnout trvalé udržitelného života, je nutné, aby:

  1. nedocházelo k vytváření zbytečných / umělých potřeb,
  2. nabízené [PRODUKTY] byly bezpečné,
  3. [PRODUKTY] nebyly zdraví škodlivé,
  4. jejich výroba neměla za následek devastaci životního prostředí a
  5. jejich spotřeba nevedla k zbytečnému plýtvání / nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů