MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


MIKROmarketing

  • Zabývá se [MARKETINGOVÝMI] aktivitami individuálních subjektů
  • Studuje způsoby, jak tyto subjekty řeší své specifické potřeby na trhu.

subjektům patří:

  1. výrobní podniky / obchodní firmy / podniky služeb,
  2. nejrůznější státní / soukromé instituce / agentury / školy a
  3. neziskové organizace