OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


Příklad

[PRODUKTEM] pivovaru Potštejn může být jednak pivo, nebo také rezervace celé pivnice pro soukromou akci ve formě služby.


Lidské touhy / potřeby

  • Potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení
  • Touhy / přání jsou formou, v níž se lidské potřeby promítají.
  • Přání jsou ovlivněna společností, v níž člověk žije, a jsou dána předměty, které tyto potřeby běžně uspokojují.