MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Guerilla MARKETING VS Klasický MARKETING

  • Guerilla [MARKETING] se od tzv. klasického [MARKETINGU] odlišuje hlavně tím, že nespoléhá na téměř bezedný [MARKETINGOVÝ] rozpočet, ale spíše na představivost.
  • Základem úspěchu je tedy:
    1. zaujetí pro věc,
    2. nápaditost
    3. osobní angažovanost marketérů
  • Tento přístup je tak vhodný pro malé firmy, které se také chtějí v globálním světě prosadituspět.