MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Koncepce „C“

  • Koncepce "P" posuzuje trh z hlediska prodávajícího.
  • Kupující neuvažuje stejně jako prodávající a jeho posuzováni namísto "P" odpovídá "C".

Kupujícího[PRODUKTU] zajímá jakou:

  1. užitnou hodnotu (customer value) mu [PRODUKT] přinese (Ochutnání nových druhů piva),
  2. jsou jeho zákaznické náklady (cost to the customer) (cena piva),
  3. mu bude plynout "pohodlí" při získávání [PRODUKTU] (convenience) (doprovodné služby pivovaru – prohlídka atd.) a
  4. možnosti komunikace (communication) s druhou stranou před / při / po transakci (chování personálu / individuální přístup v nabídce nápojů).