PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / OBSAH

[MARKETINGOVÝ] systém / koncepce

Obsah prezentace

1/ DEFINICE MARKETINGU

2/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

3/ MAKROMARKETING / MIKROMARKETING

4/ MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / ÚVOD

Úvod


Komplexní schéma marketingových vztahů [MARKETING], i přes rozdílné pohledy různých autorů, lze chápat jako komplex činností, zaměřených na spotřebitele / trh.

Úkoly [MARKETINGU] se budou lišit dle rozdílných stavů poptávky.

Zaměříme se na  prostředí podniku, konkrétně MIKROmarketingMAKROmarketing.

V závěru otevřeme úvodní teze nejdůležitější části [MARKETINGU], kterou je [MARKETINGOVÝ] MIX.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 01

1/ DEFINICE MARKETINGU

Marketing jako proces

 • sociální / manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují, po čem touží, a to na základě produkce komodit, jejich směny za komodity jiné, anebo za peníze (Philip Kotler).
 • plánování / realizace koncepcí, tvorby cen, propagacedistribuce myšlenek, [PRODUKTŮ]služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky jednotlivců / organizací (Americká [MARKETINGOVÁ] asociace).
 • umožňuje zjišťování / předvídání / uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem. (britský Autorizovaný institut [MARKETINGU])
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 02

DEFINICE MARKETINGU


 1. Směny se musí účastnit nejméně dva (2) partneřineuspokojenými potřebami směny (zákazník potřebuje nové jízdní kolo, prodejce potřebuje zákazníka, který jízdní kolo koupí), každý z partnerů musí svému protějšku nabídnout určitou hodnotu.
 2. Jednotlivé strany chtějí / jsou schopny tyto potřeby uspokojit (zákazník si musí chtít jízdní kolo Rock Machine koupit v rovině finanční / fyzické dostupnosti, prodejce chce prodat a mít požadované kolo Rock Machine k dispozici (skladem)).
 3. Každý z partnerů musí projevit ochotu se této směny zúčastnit, a mít tolik volnosti, aby mohl příslušnou nabídku buď přijmout / odmítnout (odlišná představa zákazníka a prodejce o ceně jízdního kola).
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 03

DEFINICE MARKETINGU


 1. Mezi stranami existuje vzájemná komunikace (zákazník musí vědět, že kolo Rock Machine je na prodejně v Hradci Králově a obchodník zná kupní sílu zákazníků v Hradci Králové a okolí). Partneři jsou natolik čestní (etika), aby dohodnuté smluvní podmínky dodrželi (účtování skrytých služeb v podobě sestavení jízdního kola, nastavení posedu, ...).
 2. Existuje předmět směny (kupující / prodávající směňují hodnotu; jízdní kolo za peníze; v konečném efektu jsou na tom obě strany lépe, neboť dosáhly uspokojení svých potřeb).

Příklad

Řemeslný pivovar Potštejn nabízí dvě řady piva, jednu základní a jednu limitovanou. Zákazníci si mohou vybrat z širokého sortimentu nabízených druhů piva, jako například Clock 12° American Pale Ale, Goldie 11° weizenbier nebo Hektor 10°.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 04

DEFINICE MARKETINGU


Marketing

 • Představuje integrovaný komplex činností, zaměřených na spotřebiteletrh.

Příklad

Prodej piva pod obchodní značkou "Clock" zákazníkům je podmíněn jejich touhou po tomto [PRODUKTU]. Pivo získá zákazník prostřednictvím směny statků, konkrétně peněžní směnyprodávajícím, čímž dojde k uspokojení potřeb obou stran směny.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 05

DEFINICE MARKETINGU

Příklad

Prodávající může nabídnout kupujícímu různé alternativy piva z hlediska a/ obsahu alkoholu (10°, 11°, 12°, 13° a 14°) b/ z hlediska jeho omezené dostupnosti / jedinečnosti (Cascara bitter, Pineapple Session IPA nebo Belgian Saison).

Pivovar Potštejn nabízí mimo prodeje piva i doplňkový prodej pivních tácků / etiket / dárkových předmětů, např. Plakát Clock A2, Lahvová etiketa 12° Maid nebo plakát Twist A2.

V případě, že je poptávka kupujícího orientovaná na specifický druh piva, pak [MARKETINGOVÉ] metody musí tento požadavek zohlednit a nesnažit se kupujícímu „vnutit“ existující nabídku. Řešením je zavedení specifičtějšího sortimentu.

To řeší Pivovar Potštejn nabídkou limitované řady piva, kde je vždy dostupný jiný a originální druh, ze kterého si náročný zákazník může vybrat.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 06

DEFINICE MARKETINGU


[MARKETING] je ucelenou snahou o spolupráci / koordinaci činností velkého počtu na sobě nezávislých subjektů.

 1. základem [MARKETINGU] je směna hodnot,
 2. cílem [MARKETINGU] je zajištění a/ trvalého prodeje a b/ dosažení zisku,
 3. [MARKETINGOVÝ] proces začíná a/ zjišťováním potřeb spotřebitelů, pokračuje b/ vytvářením představ o [PRODUKTECH], které jsou k jejich uspokojení nezbytné a končí c/ vyhodnocením uspokojení těchto potřeb,
 4. podnikání je úspěšné tehdy, jsou-li zákazníci spokojeni a nákupy opakují.
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 07

2/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


MARKETING

 • Je cokoliv, co
  1. lze nabídnout na trhu,
  2. si získá pozornost,
  3. může sloužit ke spotřebě a
  4. může uspokojit nějaké přání / potřebu.
 • [MARKETING] je chápán jako způsob vytváření / propagování / poskytování [PRODUKTŮ] spotřebitelům (jednotlivcům / skupinám / podnikům / institucím atd.)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 08

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

[PRODUKTEM] se rozumí:

 1. Zboží (automobily / kuřata / televize, pečivo),
 2. Služby (aerolinie / hotely / advokáti, kadeřnice),
 3. Zkušenosti (jazykové kurzy / kurzy sebeobrany),
 4. Události (olympiáda / firemní výročí, veletrh),
 5. Osoby (osoby v "showbyznysu" mají svého vizážistu a agenta, který je "prodává"),
 6. Místa (místa / regiony si konkurují v "přitahování" turistů / investorů),
 7. Vlastnictví (nedotknutelné právo vlastnit reálný majetek / finanční majetek),
 8. Organizace (aktivní úsilí organizací o docílení povědomí v myslích svých potencionálních klientů),
 9. Informace (učebnice / internet),
 10. Ideje (každý [PRODUKT] nám poskytuje užitek / "výhody")
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 09

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


Příklad

[PRODUKTEM] pivovaru Potštejn může být jednak pivo, nebo také rezervace celé pivnice pro soukromou akci ve formě služby.


Lidské touhy / potřeby

 • Potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení
 • Touhy / přání jsou formou, v níž se lidské potřeby promítají.
 • Přání jsou ovlivněna společností, v níž člověk žije, a jsou dána předměty, které tyto potřeby běžně uspokojují.
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 10

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

Základy [MARKETINGOVÉ] koncepce


Základy marketingové koncepce

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 11

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

Potřeby / přání / poptávka

 • Lidé mají většinou neomezená přání, ale omezené prostředky na jejich uspokojení.
 • Jako spotřebitelé jsou nuceni za své peníze koupit [PRODUKTY], které jim poskytnou nejvyšší hodnotuuspokojení.
 • Vybírají si proto [PRODUKTY] jako soubory užitku / přínosů.

Příklad

Zákazník, který je finančně zabezpečen, si v pivovaru Potštejn koupí cenově vyšší [PRODUKTY], které mají specifickou kvalitu. Zákazník, který disponuje menším finančním obnosem, bude více využívat tradiční nabídky nízkostupňového piva, které pivovar nabízí.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 12

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


[MARKETINGOVÉ] firmy vyvíjejí značné úsilí, aby potřebám / touhám / přánímpoptávce porozuměly.

Pracovníci na všech úrovních, včetně manažerů, se snaží být zákazníkům co nejblíže.


Příklad

Pivovar Potštejn může organizovat pravidelně každý rok společenský ples, který je určen pro příznivce pivních [PRODUKTŮ]. Ples by probíhal za účasti uměleckého hosta, který by zpestřoval atmosféru. Hlavním úkolem této akce by byl osobnější kontakt se zákazníkem včetně propagace pivovaru.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 13

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


Existují i další způsoby, jak požadovaný [PRODUKT] získat:

 1. samovýroba (zahrádkáři),
 2. přinucení (loupež)

Uvedené způsoby získání [PRODUKTU] nemají ovšem s  [MARKETINGEM] nic společného.


Příklad

Pivovar Potštejn je dokonalým příkladem samovýroby, jelikož většina výroby pivních [PRODUKTŮ] se odehrává přímo v místě, kde je pivo prodáváno koncovým zákazníkům, přičemž pivovar dováží pouze ty nejnutnější suroviny pro vaření piva.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 14

3/ MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


MAKROmarketing

 • MAKROmarketing se zabývá globálními vlastnostmipodmínkami celého trhu.

MAKROmarketing zohledňuje podmínky:

 1. demografické (věková / bilanční struktura adresátů [MARKETINGOVÝCH] aktivit),
 2. ekonomické (ekonomické postavení zákazníků / společností),
 3. technologické (prostředky k podpoře [MARKETINGOVÝCH] metod / počítače / celková technologická úroveň zákazníků),
 4. politicko-legislativní (právní systém / politická stabilita) a
 5. sociálně-kulturní (zvyky / návyky / trendy / historické souvislosti).
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 15

MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


Analýza příležitosti

Analýza příležitostí

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 16

MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


MIKROmarketing

 • Zabývá se [MARKETINGOVÝMI] aktivitami individuálních subjektů
 • Studuje způsoby, jak tyto subjekty řeší své specifické potřeby na trhu.

subjektům patří:

 1. výrobní podniky / obchodní firmy / podniky služeb,
 2. nejrůznější státní / soukromé instituce / agentury / školy a
 3. neziskové organizace
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 17

MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


V moderní společnosti přispívá [MARKETING] k maximalizaci:

 1. spotřeby,
 2. uspokojování potřeb,
 3. výběru z nabídky [PRODUKTU], zlepšující
 4. kvalitu života.

Maximalizace spotřeby může přispívat ke a/ stimulaci výroby a b/ zvyšování kupní síly obyvatel.

Snaha o maximální uspokojování spotřebitelů je nepochybně jedním z nejvýraznějších rysů soudobé [MARKETINGOVÉ] činnosti.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 18

4/ MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Obsahovou náplní [MARKETINGU] je široké spektrum koncepcí / technik.

Hlavním úkolem je zabezpečit výrobu požadovaných [PRODUKTŮ].

Pokud jde o vlastní prodej, na trhu operuje:

 1. vlastník [PRODUKTU] (prodejce / obchodník),
 2. potenciální zájemce[PRODUKT] (zákazník / obchodník, který chce "své peníze" optimálně vynaložit).

Příklad

Pivovar Potštejn vyrábí a prodává pivo. Rovněž realizuje prohlídku svého pivovaru, bezplatně, z pohodlí domova, protože zákazník si na webové stránce pivovaru může virtuálně projít všechny prostory. Zákazník se rozhoduje, zda si koupí pivo zde, či upřednostní konkurenční nabídku jiných pivovarů / restaurací. Zákazník se chová jako obchodník a poměřuje přínosy jednotlivých [PRODUKTŮ].

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 19

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


MARKETINGový mix / 4P

 • Je souborem [MARKETINGOVÝCH] nástrojů, které jsou používány pro dosažení stanovených [MARKETINGOVÝCH] cílů na vytipovaném trhu (zvýšení tržního podílu / dosažení cílové výše obratu / umístění nového [PRODUKTU] na trhu).

4P [MARKETINGOVÉHO] mixu se rozumí:

 1. [PRODUKT] (product),
 2. Cena (price),
 3. Místo distribuce (place) a
 4. Propagace (promotion)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 20

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Dále lze hovořit o rozšířeném [MARKETINGOVÉM] mixu – 11P, kterým se rozumí:

 1. Lidský faktor (people) – sklon k chybám a subjektivnosti,
 2. Personál (physical evidence) – vzhled prodejny / uniformy prodavačů,
 3. Programová specifikace (programming) – kombinace služeb a [PRODUKTŮ] tak, aby odpovídaly požadavkům zákazníka,
 4. Procesy (process) – maximální efektivita průběhu všech činností,
 5. Kooperace (partnership) – spolupráce na pracovišti,
 6. Politika (politics) – zákony zakazující reklamu na cigarety a
 7. Veřejné mínění (public opinion) – nemoc šílených krav způsobí pokles nákupů hovězího masa
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 21

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

[MARKETINGOVÝ] mix 4P včetně rozšířeného mixu 11P

Prvky marketingoveho mixu

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 22

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Koncepce „C“

 • Koncepce "P" posuzuje trh z hlediska prodávajícího.
 • Kupující neuvažuje stejně jako prodávající a jeho posuzováni namísto "P" odpovídá "C".

Kupujícího[PRODUKTU] zajímá jakou:

 1. užitnou hodnotu (customer value) mu [PRODUKT] přinese (Ochutnání nových druhů piva),
 2. jsou jeho zákaznické náklady (cost to the customer) (cena piva),
 3. mu bude plynout "pohodlí" při získávání [PRODUKTU] (convenience) (doprovodné služby pivovaru – prohlídka atd.) a
 4. možnosti komunikace (communication) s druhou stranou před / při / po transakci (chování personálu / individuální přístup v nabídce nápojů).
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 23

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Prvky mixu „4C“

Prvky mixu 4C

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 24

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Podnikatelská koncepce

 • Termínem podnikatelská koncepce se rozumí:
 1. komunikace se svým okolím,
 2. zjišťování momentální situace na trhu,
 3. vyhodnocování zjištěné situace a
 4. volba nejvhodnějšího způsobu pro oslovení zákazníků a obchodních partnerů.

Obecně je uznáváno celkem šest (6) podnikatelských koncepcí:

A/ [PRODUKTOVÁ],

B/ Výrobní,

C/ Prodejní,

D/ [MARKETINGOVÁ],

E/ Sociální,

F/ Koncepce guerilla [MARKETINGU].

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 25

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


A/ Produktová koncepce


 je založena na předpokladu, že spotřebitelé upřednostňují [PRODUKTY], které jsou:


 1. vysoce inovativní,
 2. kvalitní,
 3. dokonale fungují a
 4. mají vynikající design

[PRODUKTOVĚ] orientované podniky se proto zaměřují na produkci špičkových [PRODUKTŮ] a na jejich neustálé zdokonalování.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 26

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Marketingová krátkozrakost

[PRODUKTOVÁ] koncepce může vést k tzv. [MARKETINGOVÉ] krátkozrakosti, čímž se rozumí přílišné soustředně podniku na vlastní [PRODUKT] na úkor požadavků zákazníka.


Příklad

Důležitá je vysoká kvalita a originalita piva, tomu odpovídá i vysoká cena. Příkladem mohou být exotické druhy piva pivovaru Potštejnlimitované edice (Cascara Bitter nebo Belgian Saison). Pivo z limitované edice si zákazník kupuje pro svou touhu po jedinečné chuti. Pivo má speciální přísady / chuť / vzhled.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 27

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


B/ Výrobní koncepce

Je založená na předpokladu, že spotřebitelé budou preferovat především [PRODUKTY], které budou snadno dostupné / levné je typická pro situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku.

Dodavatelské podniky se poté snaží o co nejhromadnější výrobu / vysokou efektivnost / široké pokrytí trhu.


Příklad

Příkladem může být pivo Hektor 10, světlé výčepní pivovaru Potštejn, který ho produkuje jako svoji nejlevnějšínejdostupnější variantu, protože spoléhá na jeho největší cenovou dostupnostpopulace. Tato forma produkce nemusí vždy respektovat základní poptávkové tendence.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 28

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


C/ Prodejní koncepce


Je založena na předpokladu, že zákazník není dostatečně informován[PRODUKTECH] a jejich vztah k podniku je pasivní / odmítavý.


Věnuje velkou pozornost komunikaci a vynakládá značné úsilí v oblasti

 1. reklamy a
 2. propagace

vlastních [PRODUKTŮ].

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 29

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Nepožadované PRODUKTY

 • Prodejní koncepce se v současné době nejvíce uplatňuje u nepožadovaných [PRODUKTŮ], což jsou [PRODUKTY], o jejichž nákupu spotřebitelé normálně neuvažují.
 • V nabídce je třeba být opatrný. Pokud bude nabízení příliš agresivní a spotřebitel bude nespokojen[PRODUKTEM], může začít šířit negativní informacefirmě.

Příklad

[PRODUKTY] prodávané pivovarem Potštejn, které se nacházejí v limitované edici, je nutné zákazníkům aktivně představovat a nabízet, protože zákazník takové pivo nezná a bez nahlédnutí do nabídky nápojů o něm nemá šanci vědět.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 30

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


D/ Marketingová koncepce


Je založena na aktivněefektivně prováděném uspokojování potřeb spotřebitelů prostřednictvím:


 1. Poznávání trhu ([MARKETINGOVÉ] průzkumy),
 2. Uspokojování potřeb (Orientace na potřeby spotřebitele),
 3. Přizpůsobování se trhu (Tvorba přizpůsobených [MARKETINGOVÝCH] programů),
 4. Podněcování trhu (Podpora poptávky po daném [PRODUKTU]),
 5. Ovlivňování trhu (Usměrňování poptávky na trhu).
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 31

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

Pivovar Potštejn nepovažuje obchod za uskutečněný, dokud zákazník [PRODUKT]:

 1. neobdrží,
 2. neochutná a
 3. není spokojen.

Ze všeho nejméně si pivovar přeje nespokojené zákazníky. Cílem pivovaru je zejména nabízet zákazníkům nové [PRODUKTY], než se jich dotazovat, po jakých touží.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 32

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

Pivovar Potštejn si v rámci svého podnikání musí uvědomit, kdo je jeho klient, protože:

 1. klient je nejdůležitější osobou ve firmě,
 2. pivovar je závislý na klientovi, nikoliv naopak a
 3. klient je ten, kdo předkládá svá přání

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 33

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

E/ Sociální koncepce


Současný vývoj směřuje k sociální koncepci [MARKETINGU], která vychází z požadavku, aby činnost výrobců / prodejců vedla:

 1. nejen k dokonalému uspokojování potřeb zákazníků, ale aby
 2. neměla nepříznivý vliv na kvalitu životního prostředí a na fungování lidské společnosti

Aby bylo možné dosáhnout trvalé udržitelného života, je nutné, aby:

 1. nedocházelo k vytváření zbytečných / umělých potřeb,
 2. nabízené [PRODUKTY] byly bezpečné,
 3. [PRODUKTY] nebyly zdraví škodlivé,
 4. jejich výroba neměla za následek devastaci životního prostředí a
 5. jejich spotřeba nevedla k zbytečnému plýtvání / nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 34

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

Mnozí lidé se stále domnívají, že pivo je bezpečné a zdravé pití za rozumnou cenu. Přesto před jeho nadměrnou konzumací varuje mnoho zákazníkůsdružení.

Kritici poukazují na to, že pivo obsahuje alkohol a při větší konzumaci podporuje nárůst obezity, což je v současné době velký problém.

Uspokojování potřeb tímto způsobem tak dochází k poškozování zdraví spotřebitelů.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 35

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


F/ Koncepce guerilla marketingu


Guerilla

 • partyzánská jednotka / malá skupina vojáků, která čelí významné převaze, početní / materiální.
 • Pokud chtějí uspět, nemohou jít do standardního boje, ale musí vymyslet překvapivé údery v boji, které protivník nečeká.

Když přeneseme tuto filozofii do  [MARKETINGU], může malá / nevýznamná firma dosáhnout úspěchů i na úkor velkých nadnárodních korporací.

Primárním cílem Guerilla [MARKETINGU] není obrat / známost firmy, ale především ZISK v krátkém časovém úseku.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 36

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Využití guerilla marketingu

 • Vždy, když bojujeme s konkurencí, která má výraznou převahu a nemůžeme se s ní utkat přímo, neboť bychom jasně prohráli.
 • Svými technikami umožňuje:
  1. získat vedlejší pozornost,
  2. vyvolat paniku a
  3. vyburcovat veřejnost

Taktikou je:

 1. Udeřit na nečekaném místě / čase / zákaznickém segmentu,
 2. Zaměřit se na přesně vytipované MAKRO i MIKROmarketingové cíle a
 3. relativně rychle / časově se  stáhnout zpět.
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 37

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Příklad

V případě pivovaru Potštejn je možné demonstrovat využití guerilla [MARKETINGU] zavedením nových pivních tácků pod pivní [PRODUKT], které budou mít vysoce kontroverzní tématiku a zároveň budou umístěny přímo na očích každého zákazníka, což způsobí, že si ihned po zakoupení piva získají zákazníkovu pozornost.

pivovarclock.cz

Příklad

Dalším příkladem guerilla [MARKETINGU] v případě pivovaru Potštejn může být rozvěšení pobuřující reklamy na velkých plakátech po obvodu celé budovy pivovaru. Takové počínání způsobí počáteční šok zákazníků, nicméně pivovar má šanci dostat se krátkodobě do popředí zájmu lokální společnosti a zvýšit tak svůj zisk až o 100 %.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 38

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Guerilla MARKETING VS Klasický MARKETING

 • Guerilla [MARKETING] se od tzv. klasického [MARKETINGU] odlišuje hlavně tím, že nespoléhá na téměř bezedný [MARKETINGOVÝ] rozpočet, ale spíše na představivost.
 • Základem úspěchu je tedy:
  1. zaujetí pro věc,
  2. nápaditost
  3. osobní angažovanost marketérů
 • Tento přístup je tak vhodný pro malé firmy, které se také chtějí v globálním světě prosadituspět.
PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 39

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Jako Guerilla [MARKETING] se nejčastěji označuje:


 1. provokativní,
 2. kontroverzní a
 3. agresivní reklama

při níž se a/ nepoužívají klasické reklamní kanály nebo se b/ použijí nestandardním způsobem, ačkoliv v praxi tomu tak vždy být nemusí.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 01 / 40

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

V případě pivovaru Potštejn je vhodným příkladem guerilla [MARKETINGU] využití vizitky, na které by měly být uvedené základní informace o pivovaru:

 1. jméno majitele,
 2. adresa a
 3. logo

Není vhodné uvádět na vizitkách osobní čísla telefonů majitelů / zaměstnanců, protože zákazníci velmi často nerespektují osobní soukromí a telefonují bez ohledu na hodinu / den.

pivovarclock.cz


2024-04-23 16:40:11 / konec výpisu prezentace