1/ DEFINICE MARKETINGU

  • Vědní obor [MARKETING] je součástí managementu a zahrnuje širokou škálu činností, které jsou zaměřeny na vytváření podmínek pro realizaci směny.

Marketing jako proces

  • sociální / manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují, po čem touží, a to na základě produkce komodit, jejich směny za komodity jiné, anebo za peníze (Philip Kotler).
  • plánování / realizace koncepcí, tvorby cen, propagacedistribuce myšlenek, [PRODUKTŮ]služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky jednotlivců / organizací (Americká [MARKETINGOVÁ] asociace).
  • umožňuje zjišťování / předvídání / uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem. (britský Autorizovaný institut [MARKETINGU])
  • Směna = lidská činnost pomocí lze získat požadovaný [PRODUKT] za určitou protihodnotu (peníze, ...).