MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


V moderní společnosti přispívá [MARKETING] k maximalizaci:

  1. spotřeby,
  2. uspokojování potřeb,
  3. výběru z nabídky [PRODUKTU], zlepšující
  4. kvalitu života.

Maximalizace spotřeby může přispívat ke a/ stimulaci výroby a b/ zvyšování kupní síly obyvatel.

Snaha o maximální uspokojování spotřebitelů je nepochybně jedním z nejvýraznějších rysů soudobé [MARKETINGOVÉ] činnosti.