3/ MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


MAKROmarketing

  • MAKROmarketing se zabývá globálními vlastnostmipodmínkami celého trhu.

MAKROmarketing zohledňuje podmínky:

  1. demografické (věková / bilanční struktura adresátů [MARKETINGOVÝCH] aktivit),
  2. ekonomické (ekonomické postavení zákazníků / společností),
  3. technologické (prostředky k podpoře [MARKETINGOVÝCH] metod / počítače / celková technologická úroveň zákazníků),
  4. politicko-legislativní (právní systém / politická stabilita) a
  5. sociálně-kulturní (zvyky / návyky / trendy / historické souvislosti).