MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Nepožadované PRODUKTY

  • Prodejní koncepce se v současné době nejvíce uplatňuje u nepožadovaných [PRODUKTŮ], což jsou [PRODUKTY], o jejichž nákupu spotřebitelé normálně neuvažují.
  • V nabídce je třeba být opatrný. Pokud bude nabízení příliš agresivní a spotřebitel bude nespokojen[PRODUKTEM], může začít šířit negativní informacefirmě.

Příklad

[PRODUKTY] prodávané pivovarem Potštejn, které se nacházejí v limitované edici, je nutné zákazníkům aktivně představovat a nabízet, protože zákazník takové pivo nezná a bez nahlédnutí do nabídky nápojů o něm nemá šanci vědět.

pivovarclock.cz