MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


A/ Produktová koncepce


 je založena na předpokladu, že spotřebitelé upřednostňují [PRODUKTY], které jsou:


  1. vysoce inovativní,
  2. kvalitní,
  3. dokonale fungují a
  4. mají vynikající design

[PRODUKTOVĚ] orientované podniky se proto zaměřují na produkci špičkových [PRODUKTŮ] a na jejich neustálé zdokonalování.