DEFINICE MARKETINGU


Marketing

  • Představuje integrovaný komplex činností, zaměřených na spotřebiteletrh.

Příklad

Prodej piva pod obchodní značkou "Clock" zákazníkům je podmíněn jejich touhou po tomto [PRODUKTU]. Pivo získá zákazník prostřednictvím směny statků, konkrétně peněžní směnyprodávajícím, čímž dojde k uspokojení potřeb obou stran směny.

pivovarclock.cz