OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

[PRODUKTEM] se rozumí:

  1. Zboží (automobily / kuřata / televize, pečivo),
  2. Služby (aerolinie / hotely / advokáti, kadeřnice),
  3. Zkušenosti (jazykové kurzy / kurzy sebeobrany),
  4. Události (olympiáda / firemní výročí, veletrh),
  5. Osoby (osoby v "showbyznysu" mají svého vizážistu a agenta, který je "prodává"),
  6. Místa (místa / regiony si konkurují v "přitahování" turistů / investorů),
  7. Vlastnictví (nedotknutelné právo vlastnit reálný majetek / finanční majetek),
  8. Organizace (aktivní úsilí organizací o docílení povědomí v myslích svých potencionálních klientů),
  9. Informace (učebnice / internet),
  10. Ideje (každý [PRODUKT] nám poskytuje užitek / "výhody")