ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


[MARKETINGOVÉ] přístupy s ohledem na etapu poklesu objemu prodeje:


  1. zvyšování investic obchodníka (pro zvyšování / upevnění konkurenční pozice)
  2. udržování stávající úrovně investic obchodníka (dokud trvá nejistota)
  3. výběrové snižování investic (zaměřené na eliminaci neefektivních zákaznických skupin)
  4. sklízení obchodníkových investic (rychlé získání hotovosti)
  5. zbavení se obchodu (rychlý / co nejvýhodnějším prodej)