ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


Příklad

Pokud pivovar Potštejn začne zavádět na trh nový pivní [PRODUKT], pravděpodobně se nebude potýkatpomalým rozšiřováním výrobních kapacit, protože výrobní prostředky, potřebné pro výrobu piva, má již zavedené z ostatních pivních řad. Stejně tak se nebude potýkat s výrobními problémyobdobného důvodu. Problémem by mohla být značná neochota zákazníků měnit své zvyklosti, protože na úkor zavedení nového piva bude nutné některý z pivních [PRODUKTŮ] stáhnout. Proto je vhodné realizovat [MARKETINGOVÝ] průzkum pro zjištění oblíbenosti pivních [PRODUKTŮ] a následně z prodeje vyřadit ten, který je u zákazníků oblíbený ze všech nejméně.

pivovarclock.cz