ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


4/ FÁZE ZÁNIKU


  • Odbyt prudce klesá[PRODUKT] lze prodávat stále obtížněji.
  • Stává se nerentabilním / bez vysokých výdajů na propagaci / výrazných slev by byl neprodejný.
  • Je třeba vynaložit velké množství času / finančních prostředků na skladování / distribuci těchto [PRODUKTŮ].
  • K poklesu zisku dochází v důsledku snižování cen.
  • Zároveň klesá image firmy a jejích [PRODUKTŮ], protože:
    1. na trhu jsou nabízeny konkurenční [PRODUKTY] (dokonalejší)
    2. přílišné slevy mohou v zákaznících vyvolat pocit nedůvěry (výprodejní akce)