Příklad

pivovaru Potštejn bude životní cyklus piva vypadat následovně:

  1. Zavedení – v tomto stádiu existuje u zákazníků všeobecná představa o tom, jak [PRODUKT] vypadá (znají pivo), ale nevědí, jakou specifickou chuť / složení mají pivní [PRODUKTY] pivovaru Potštejn.
  2. Růst – ve stádiu růstu pivního [PRODUKTU] již zákazníci jeho podobu znají a míra tempa růstu závisí jen na tom, jak moc si zákazníci daný [PRODUKT] oblíbili – pokud je [PRODUKT] oblíbený, poroste v grafu křivka rychleji, pokud není tolik oblíbený, křivka poroste pomaleji.
  3. Zralost – Při stádiu zralosti již [PRODUKT] dosáhl svého maximálního potenciálu oslovení zákazníků, kdy si našel své stálé klienty, které ho chodí konzumovat do pivnice a jeho prodeje se ustálí.
  4. Úpadek – pivní [PRODUKT] začne upadat ve chvíli, kdy na trh vstoupí substitut, například ve formě jiného pivního [PRODUKTU] pivovaru, v takovém případě klesne zájem zákazníků o původní [PRODUKT] a jeho prodeje začnou klesat. Poté je vhodné se [PRODUKTU] co nejrychleji zbavit.