ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


2/ FÁZE RŮSTU OBJEMU PRODEJE


  • [PRODUKT] je na trhu uchycen.
  • Poptávka / objem prodeje se začínají postupně zvyšovat.
  • Dynamika prodeje / tvorba zisku se zvyšují / účinnost propagace se začíná výrazněji projevovat.
  • Na trh začínají pronikat obdobné [PRODUKTY] konkurentů, kteří jsou přilákáni možností dosažení zisku.
  • Ceny se obvykle nemění, pokud ano, pak se snižují / zvyšují se pouze v závislosti na tom, jak a/ rychle se zvětšuje poptávka na trhu a b/ roste objem výroby.