ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

V průběhu všech fází musí SBU pozorně sledovat vývoj cyklu tržní životnosti / správně reagovat na změny, k nimž během času dochází.

Vždy je a/ nutné včas pracovat na inovacích [PRODUKTŮ], b/ mít v zásobě něco, co nahradí [PRODUKT] stávající a c/ umožní zastavit jeho nerentabilní výrobu.

Je třeba mít na zřeteli, že rozšíření [PRODUKTOVÉ] linie o nový [PRODUKT] může mít na tržní situaci vliv pozitivní / negativní.

Substituční efekt

Negativní efekt nově uvedeného [PRODUKTU] na ostatní [PRODUKTY] firmy, který se projevuje snížením zájmustejnorodé prodávané [PRODUKTY], protože tyto jsou nově zavedeným [PRODUKTEM] substituovány, což snižuje zájem spotřebitelů.

Úkolem [MARKETINGOVÉHO] pracovníka je:

  1. zjistit pravé příčiny stagnace / poklesu (objem prodeje [PRODUKTU])
  2. časově správně rozhodnout (nahrazení [PRODUKTEM] novým)