ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


Aby si SBU udržela rychlé tempo růstu objemu prodeje po delší dobu, měla by se zaměřit na realizaci následujících opatření:


  1. získání nových tržních segmentů (segmentace trhu)
  2. zvyšování funkčnosti odbytových cest (efektivnější logistika)
  3. cílenější uskutečňování propagace (s ohledem na motivy zákazníků)
  4. snaha o zdokonalování stávajících [PRODUKTŮ] / vývoj nových (inovace) 
  5. postupné snižování vysoce výnosných cen (smetánkové ceny)