ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

Zatuhnutí

Schéma zachycuje situaci kuchyňských spotřebičů, kdy jejich křivka životního cyklu má tvar zavádění – růst – deprese – zralost. Někdy bývá tento tvar označován jako zatuhnutí.