ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


Příčiny vysokého podnikatelského rizika:


  1. pomalé rozšiřování výrobních kapacit (nákladné výrobní prostředky)
  2. výrobní problémy technické povahy (nedokonalosti výrobního procesu)
  3. nedostatečná propagace / málo zákazníků (neznámost [PRODUKTU])
  4. neochota zákazníků měnit zvyklosti (nákupní / spotřebitelské)

Při vstupu nového [PRODUKTU] na trh je proto třeba manipulovatcenou / propagačními náklady / organizací distribučních cest / používání různých forem podpory prodeje.