ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

[MARKETINGOVÁ] strategie i ostatní přístupy[PRODUKTŮM] se v rámci těchto fází významně liší a je nutné jim věnovat zvláštní pozornost.


1/ FÁZE ZAVÁDĚNÍ NA TRH


  • Vysoká míra podnikatelského rizika / vysoké náklady / malé (žádné) výnosy.
  • Zaváděný [PRODUKT] je upravován / odstraňují se vady / budují se optimální odbytové cesty / zákazníci se o [PRODUKT] příliš nezajímají / váhají s koupí.
  • Cena nového [PRODUKTU] může být:
    1. velmi nízká (průniková / zaváděcí / penetration price)
    2. poměrně vysoká (smetánková / skimming price)
  • Pro toto stadium zavádění je charakteristický relativně pomalý růst objemu prodeje.