ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


3/ FÁZE ZRALOSTI


  • Stagnace tempa růstu objemu prodeje / zisku.
  • Tržní životnost [PRODUKTU] lze prodloužit následujícími opatřeními:
    1. nalezením nových segmentů trhu (pro odbyt [PRODUKTU])
    2. modifikací [PRODUKTU] (zlepšení kvalitativních parametrů)
    3. výraznější podporou odbytu (cenové úpravy / aktivní podpora prodeje)