1/ PRODUKT


[DEFINICE] produktu

[PRODUKTEM] je cokoliv, co a/ lze na trhu nabídnout, b/ upoutá pozornost, c/ slouží ke spotřebě a d/ uspokojí nějaké lidské přání / potřebu. (P. Kotler)


[DEFINICE] produktu

Za [PRODUKT] je považováno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti / získáníužívání / spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání / potřeby zákazníků. (Americká [MARKETINGOVÁ] asociace)


definice [PRODUKTU] vyplývá, že v [MARKETINGU] se za něj nepovažuje pouze hmotný statek, ale vše, co lze koupit / prodat.