PRODUKT

Příklad

Pivovar Potštejn realizuje tvorbu své značky pomocí posledního možné přístupu, tedy kombinací kombinací logajména, kdy na [PRODUKTECH] se objevuje charakteristický název „CLOCK“ ve spojení s obrázkem robota, který je rovněž pro řemeslný pivovar charakteristický.

Na první (1) úrovni obal zajišťuje [PRODUKT] (drží ho pohromadě)  / chrání (nádoby / sáčky / krabice).

Na druhé (2) úrovnitřetí (3) úrovni usnadňuje manipulaci / skladování (kartony / přepravky / palety / kontejnery).


Základní funkce obalu:

  1. udržení [PRODUKTU] pohromadě (ochrana)
  2. poskytnutí informací[PRODUKTU] (složení / kalorická hodnota) / konzervační prostředky / hmotnost / trvanlivost / způsob použití)
  3. přilákání pozornosti zákazníků (design / zvýšení atraktivnosti)