Odchylky v životním cyklu módních [PRODUKTŮ] / výstřelků / [PRODUKTŮ], které procházejí cyklem "nového života" / [PRODUKTŮ]:

Další zvláštní tvary křivky životního cyklu