ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


[MARKETINGOVÉ] přístupy s ohledem na etapu růstu:

  1. zvýšení kvality nového [PRODUKTU] (další vlastnosti / zdokonalení stylu)
  2. rozšíření sortimentu (další provedení [PRODUKTU] / příslušenství)
  3. vstup na nové tržní segmenty (segmentace trhu)
  4. přechod od reklamy informující k reklamě přesvědčující (výhodnost nákupu)
  5. snížení ceny pro přilákání dalších zákazníků (cenové akce)

[MARKETINGOVÉ] přístupy s ohledem na etapu zralosti:

  1. častější používání (čištění zubů po každém jídle)
  2. větší spotřeba při jednom použití (vícenásobné použití šamponu na vlasy)
  3. nové všestrannější použití (mycí prostředky na okna / spotřebiče / podlahu)