ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

Příklad

Substituční efekt by se v pivovaru Potštejn mohl projevovat při zavádění nové [PRODUKTOVÉ] řady zákusků k pivním nápojům, protože tyto nové zákusky budou pro zákazníky nové, pravděpodobně budou levnější a poskytnou vyšší užitnou hodnotu, proto si zákazník spíše objedná tento nový [PRODUKT] / substitut, čímž prodejnost původního začne stagnovat, až se časem starý [PRODUKT] stane nerentabilním.

pivovarclock.cz


Základní fáze [PRODUKTU]:

  1. zavádění na trh (zavedení nového [PRODUKTU] do prodeje)
  2. růst objemu prodeje (stoupající příjmy z [PRODUKTU])
  3. zralost (ideální stav [PRODUKTU])
  4. zánik (zrušení prodeje stávajícího [PRODUKTU])