Úvod

Komplexní schéma marketingových vztahů

Aplikace teorie životního cyklu [PRODUKTU] na konkrétní komoditu je obtížná, z důvodu složitosti určení, v jaké fázi vývoje se [PRODUKT] nachází.


S tím úzce souvisí i postup umísťování [PRODUKTU] na trhu včetně použití jednotlivých [MARKETINGOVÝCH] nástrojů v průběhu působení [PRODUKTU] na trhu.