MARKETINGOVÝ PLÁN


  • [MARKETINGOVÝ] plán tvoří sedm (7) částí:
  1. konkurenční situace - identifikace hlavní konkurence, popis její velikosti / cílů / tržních podílů / kvality [PRODUKTŮ] (nadměrná konkurence v segmentu velkých firem),
  2. rozbor příležitostí / očekávání v makroprostředí - hlavní příležitosti / vážná ohrožení / silné a slabé stránky / rizika (rostoucí konkurence v oblasti telekomunikačních služeb, široké [PRODUKTOVÉ] portfolio jako hlasové služby, internetová / datová řešení),
  3. cíle – na základě předchozích zjištění / rozborů se stanoví základní typy cílů, které jsou a/ finanční (míra návratnosti investic / předpokládané zisky)b/ [MARKETINGOVÉ] (cíle vycházejí z finančních cílů, určují objem produkce pro dosažení finančních cílů).