1/ MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

  • Úkolem je:
  1. vymezit okruh potenciálních zákazníků,
  2. specifikovat jejich potřeby a
  3. zvolit prostředky / nástroje / činnosti, jimiž budou tyto potřeby uspokojeny

Příklad

Pivovar Potštejn se zaměřuje především na:

  1. jednotlivce -  poskytování standardních služeb ve formě prodeje alkoholických nápojů
  2. firmy / organizace - možnost zarezervování celé pivnice pro soukromé / komerční účely

pivovarclock.cz