3/ MARKETINGOVÁ STRATEGIE


  • Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova stratégus a znamená "umění" vést válku.

Význam strategie v MARKETINGU

  • přeneseném slova smyslu se pod pojmem strategie rozumí "umění" řídit činnost systému / firmy způsobem, který umožní splnit hlavní vytýčené cíle.
  • Zajištění prosperity systému / podniku je uplatňování tržně orientovaného strategického plánování.
  • Cílem strategického plánování je formulace / modifikace aktivit / [PRODUKTŮ] za účelem dosažení ziskustability firmy.