MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ


Proces řízení MARKETINGU

  • Řízení podniku a [MARKETINGOVÉ] řízení je ve všech firmách vzájemně provázáno.
  • Obě části musí být řešeny současně z důvodu optimálního dosahování stanovených cílů.
  • Poslání / cíle firmy musí být jasně specifikovány nezaměňovány.
  • Podnik sleduje určitou strategii, aby mohl dosahovat cílů.