STRATEGIE TRŽNÍ ORIENTACE


  • podnik se zaměřuje na jeden / více menších segmentů trhu (výklenků / mikrotrhů) s cílem:
  1. co nejlépe rozpoznat potřeby těchto segmentů
  2. získat vedoucí postavení v oblasti zájmu zákazníků
  • Při použití této strategie bývá trh členěn podle:
  1. demografického / geografického hlediska (počet obyvatel / průměrné osídlení) a
  2. frekvence užívání [PRODUKTU] / služby spotřebitelem (průměrná koupě [PRODUKTU]).
  • Strategie diferenciace + strategie minimálních nákladů jsou protikladné a navzájem se vylučují.
  • V praxi existuje celá řada podniků, které nesledují absolutně žádnou strategii.