STRATEGIE DIFERENCIACE PRODUKTU


  • cílem je dosažení:
  1. dokonalého výkonu v oblasti, jež je pro zákazníka důležitá (vůdčí postavení v oblasti servisu, poskytování doplňkových služeb),
  2. jedinečnosti [PRODUKTU], (výjimečná kvalita / ojedinělé funkční vlastnosti),
  3. uspokojivého stylu [PRODUKTU], (originální design),
  4. nových technologií (inovativní pojetí)

  • Obvykle ji uplatňují především střednímenší podniky s omezenými finančními zdroji.