2/ DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


  • Východiskem pro a/ účinnou b/ úspěšnou aplikaci [MARKETINGU] v řízení firem je definice a/ poslání podniku a b/ vymezení jeho cílů.
  • Poslání firmy bývá vyjádřeno velmi obecně.
  • Cíle podniku jsou:
  1. zcela přesné a
  2. konkrétní

Příklad

Slogan pivovaru Potštejn by mohl znít například„Hořké je dobré“. Takový slogan přesně vystihuje charakteristikuposlání firmy.

pivovarclock.cz