4/ ŘÍZENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT


  • Strategický [MARKETINGOVÝ] proces respektuje cíle / omezení, vyplývající ze strategického řídícího procesu.
  • Skládá se ze tří (3) souborů činností a probíhá ve třech (3) sekvenčních etapách:

  1. plánování (rozvržení plánovaného podnikání do časových etap),
  2. realizace (uskutečnění naplánovaného podnikání) a
  3. kontrola (ověření efektivnosti / ziskovosti podnikání).