DEFINICE POSLÁNÍ A CÍLŮ FIRMY

Příklad

[MARKETINGOVÝM] cílem pivovaru Potštejn může být navýšení sortimentu piva v příštích pěti (5) letech až o 100 %, za účelem zvýšení podílu na trhu.

Pivovar Potštejn je místní výrobce a jako takový má snahu působit především v blízkém okolí. Díky nabídce speciálních piv se pivovar etabluje za hranice regionu do luxusnějších restaurací / hotelů.

Příklad

K naplnění stanoveného cíle zvýšení podílu na trhu bude nutné rozšíření distribuce i za hranice regionu, aby byla zvýšena dostupnost [PRODUKTŮ], včetně zintenzivnění úsilí o podporu prodeje.
Zvýšení podpory prodeje může vyžadovat například a/ přijetí více pracovníků a b/ intenzivnější reklamu – oba požadavky musí být zřetelně formulovány. Poslání a hlavní cíl je rozpracován do řady dílčích cílů.

pivovarclock.cz