2/ REALIZAČNÍ ETAPA


[DEFINICE] realizační etapy

  • spočívá v převedení plánem stanovených cílů do podoby konkrétních [PRODUKTŮ]
  • [MARKETINGOVÝ] plán je třeba realizovat způsobem, který odpovídá cílům společnosti

Příklad

Pivovar Potštejn za pomoci svého teoretického dokumentu, který získal v rámci plánovací etapy, podnikne kroky k tomu, aby se došlo ke konkrétní firemní podobě piva takovým způsobem, jakým je toto definováno v dokumentu.
(přísady / metody při vaření / úprava)

pivovarclock.cz