MARKETINGOVÝ PLÁN


  • [MARKETINGOVÉ] plány mají níže uvedenou strukturu:
  1. shrnutí (zásadní informace o výrobě [PRODUKTU]),
  2. běžná [MARKETINGOVÁ] situace (aktuální situaci společnosti z hlediska výroby [PRODUKTU]),
  3. akční programy (speciální akce / prodeje),
  4. rozbor příležitostí / očekávání (možné inovace [PRODUKTU]),
  5. předpokládané finanční výsledky (kolik [PRODUKT] při zavedení přinese zisk),
  6. náklady pro jednotlivé části plánu (kolik bude stát zavedení [PRODUKTU]) a
  7. monitorováníkontrola (zda [PRODUKT] skutečně dosahuje vytyčených cílů).